a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany
+49 30 24041420
ouroffice@vangard.com

Voedselgevecht

alledrieopmaak
pizza
scherm_pizza
Scherm Unhealthy
Main Character
Concept Free the Spirits

Voedselgevecht

Voedselgevecht is het resultaat van mijn afstudeeropdracht bij Bureau Ketel. De opdracht bestond uit het komen tot een concept en ontwerp van een applicatie om kinderen van 8 tot en met 10 in beweging te zetten en bewust te maken van een gezonde voeding. Na vooraf onderzoek te hebben gedaan is dit concept ontstaan om kinderen letterlijk te laten strijden tegen ongezond voedsel. Dit doen ze door te bewegen en kennisvragen te beantwoorden. De uitkomst van deze challenges heeft invloed op de gezondheid van het eigen karakter.

ANDERE PROJECTEN
Info
Software

Photoshop, Illustrator

Category:

Illustration, Interaction Design